автоматично

 • 101система — и, ж. 1) Порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв язком частин чого небудь. || Продуманий план. || Заведений, прийнятий порядок. •• Систе/ма у/часті основана на використанні акціонерної форми підприємств; полягає у… …

  Український тлумачний словник

 • 102спринклер — а, ч., спец. Насадка водорозбризкувач автоматичної дії на трубах спеціальної водопровідної мережі протипожежного водопостачання …

  Український тлумачний словник

 • 103суперхорпердозатор — а, ч. Залізничний спеціалізований вагон, що автоматично відвантажує щебінь або пісок при будівництві або ремонті залізничного полотна …

  Український тлумачний словник

 • 104таймер — а, ч. 1) Прилад, який автоматично вмикає (вимикає) машину, апарат і т. ін. після закінчення заданого часу або який сигналізує про настання моменту їх вмикання (вимикання). 2) спец. Внутрішній регістр центрального процесора для відліку часових… …

  Український тлумачний словник

 • 105термообмежувальний — а, е. Який автоматично відключає електроприлад із досягненням заданої температури …

  Український тлумачний словник

 • 106термообмежувач — а, ч. Пристрій, що автоматично відключає електроприлад із досягненням заданої температури …

  Український тлумачний словник

 • 107терморегулятор — а, ч., спец. Пристрій, який автоматично встановлює або підтримує потрібну температуру в різних теплових установках, приладах …

  Український тлумачний словник

 • 108тикер — а, ч. 1) Система інформування відносно останніх біржових новин за допомогою пересувного рядка на електронному табло. 2) Телеграфний апарат, що автоматично друкує на стрічці останні біржові новини …

  Український тлумачний словник

 • 109фідер — а, ч., спец. 1) Дріт, яким тече електроенергія до пунктів живлення або який з єднує радіопередавач (радіоприймач) з антеною. 2) Пристрій, що автоматично подає в машину сировинний матеріал для переробки …

  Український тлумачний словник

 • 110черга — че/рги/, ж. 1) Певна послідовність, порядок у діях, русі, прямуванні, слідуванні кого , чого небудь. Дотримувати черги. || Одна з ланок, частин чого небудь цілого, що має з являтися, вступати в дію у визначеній послідовності. || Чиє небудь місце… …

  Український тлумачний словник